Keurmerken

Gurel:


De administrateur die tevens uw jaarstukken verzorgt

De financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiƫring regelt en de kostprijsberekeningen maakt

De fiscaal deskundige die de aangiften verzorgt en u fiscaal adviseert de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vaststellen

Financiƫle verslaglegging, tussentijdse rapportages

De inkoper van specialistische kennis die de vraag aan specialisten helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden

De vertrouwenspersoon die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

Oplossingsgericht

Wij kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Wij zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen het kantoren geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat. Wij werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. Wij werkensamen met fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen.

Garantie

Ons beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. Wij verlenen diensten conform de voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden).

Wat is NIBA?


Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs (NIBA) is een branche-organisatie die zich als doel stelt de belangen te behartigen van de bij haar aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren. Stichting NIBA staat als brancheorganisatie vermeldt bij de Kamer van Koophandel. Verder neemt Stichting NIBA deel aan het belasting consulentenoverleg, BECON overleg, met de belastingdienst om zo de belangen van haar aangeslotenen ook richting de fiscus te kunnen behartigen en bewaken. Niet ieder administratie- en belastingadvieskantoor kan zich aansluiten bij het NIBA. De kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten kantoren dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. Om kwalitatief goede kantoren te selecteren, hanteert NIBA een toelatingsbeleid dat alleen acceptatie beoogt van kantoren die hun werkzaamheden op een hoog niveau uitvoeren. Zo bent u als ondernemer met het inschakelen van een NIBA kantoor als uw adviseur altijd verzekerd van een kwalitatief goed administratiekantoor.

TITEL: RBB


Deze titel mag slechts worden gebruikt door diegenen die ingeschreven staan in het register. De ingeschrevenen onderwerpen zich dan ook aan de gedrags- en beroepsregels en vallen onder het tuchtrecht. Alle administratie- en belastingadvieskantoren die voldoen aan het kwaliteitskenmerk zijn nu bekend, zij voeren de afkorting RBB (Register Belasting- en Bedrijfsadviseur) achter hun naam. Teneinde deze titel te kunnen behouden worden alle aangesloten kantoren geregeld onderworpen aan een kwaliteitstoetsing.