Diensten

Administratieve Dienstverlening


Verzorgen en indienen van uw belastingaangiften

Verzorgen van uw boekhouding (intern/extern)

Administratieve begeleiding bij uw intern gevoerde administratie

Financiële verslaglegging, tussentijdse rapportages

Controle en samenstelling van uw jaarrekeningen

Bespreken van uw jaarrekeningen

Opmaken, indienen en afhandelen van bezwaar en/of beroepsprocedures

Bedrijfseconomische adviezen (investeringen en financieringen)

Opstellen van prognoses, ondernemingsplannen, etc.

Indienen en opstellen en begeleiden van kredietaanvragen.

Ondersteuning administratieve organisatie en waar nodig automatisering het volledig verzorgen van de financiële administratie op basis van de periodiek van de ondernemer te.

Belastingadvies


Belastingaangiften

Algemene advisering

Rechtsvorm keuze Reorganisaties en herstructureringen

Recovery werkzaamheden

Pensioen en oudedagsvoorzieningen

Financiële planning

Estate planning

Bedrijfsovername

Bedrijfsopvolging

Juridisch advies


Het opstellen en beoordelen van diverse (arbeids-)overeenkomsten en arbeidsvoorwaarden

Advies over het voeren van ontslagprocedures

Beoordelen en adviseren CAO vraagstukken, bedrijfspensioenfondsen etc.

Advies over verzekeringsplicht van zelfstandigen en DGA’s

Periodiek


Mutaties verzamelen en verwerken

Het aan- en afmelden van nieuwe werknemers bij diverse instanties

Opstellen arbeidsvoorwaarden

Indienen en opmaken van uw (elektronische) loonaangifte

Opstellen en berekenen van salarisspecificaties, loonstaten, journaalposten t.b.v. uw financiële administratie

Overige


Personeelsadviezen / Loonkostenberekeningen

Contact onderhouden met alle externe instanties

Afhandelen formulieren van de diverse instanties

Ziek- en herstelmeldingen / Aanvragen subsidies

Informatie pensioenfondsen

Jaarlijks


Output ten behoeve van de jaarrekening

Verzorgen van uw jaaropgaven t.b.v. de Belastingdienst